A A A

Wstęp

Codzienne życie upływa wśród czynności, które narzuca nam konieczność zaspokajania podstawowych potrzeb. Załatwiamy rozmaite sprawy, kupujemy rozmaite rzeczy, wymagamy i spełniamy wymagania. Czasem tylko zastanawiamy się nad tym, czy robimy rzeczy słuszne czy niesłuszne. Częściej planujemy, rzadziej realizujemy plany. Nasze postępowanie jest na ogół reakcją na konkretną sytuację, a nie wynikiem refleksji. Częściej zresztą przeżywamy to, co się nam przytrafiło, niż pojmujemy naprawdę.

A jednak przychodzą chwile, kiedy doraźna odpowiedź na pytanie o sens różnych poczynań przestaje wystarczać. Rodzi się potrzeba odszukania głębszego znaczenia całości, jaką stanowi nasze życie. Niepokój jest pierwszym bodźcem takich poszukiwań. Wiąże się on z sensem i celem istnienia, jakże często z nieodwracalnym poczuciem skończoności — cechą bytowania człowieka.

Skąd brać odpowiedzi na dręczące pytania? Czy stu-diować zachłannie filozofię, czy pogrążać się w lekturze dzieł ludzi dawno zmarłych, czy ulegać urokowi uniwersalności pytań, które teraz oto stały się naszymi pytaniami?