A A A

Współczesna kobieta

I tak oto od ponurej wizji kobiety-służebnicy szatana doszliśmy do współczesnej pogodnej wizji kobiety-matki, istoty, której postawa wobec narodzin jest gwarancją moralnego ładu świata. Ta bardzo piękna wizja niesie w sobie wielki ładunek pozaracjonalnej prawdy o naszym gatunku nie mogącym ryzykować wyrzeczenia się moralności, albowiem moralność na równi z innymi elementami życia społeczeństw zapewnia prze-trwanie biologiczne.