A A A

Widzenie kultury

Problem odnalezienia własnego, indywidualnego sposobu widzenia kultury to właśnie zadanie jednostki — zadanie, które określić może sens jej istnienia, przekształcając ją poprzez poznanie i tworzenie świata.

Tak więc o ile kultura wyróżnia nasz odrębny ludzki sposób bytowania w świecie, o tyle światopogląd wyróżnia nasz jednostkowy, niepowtarzalny udział w kulturze. Pozytywnym nieprzystosowaniem ludzkiego indywidualizmu do świata nazywa się właśnie stan dynamicznego napięcia między płaszczyzną zobiektywizowanych wartości kulturowych i subiektywnym tych wartości przeżywaniem.