A A A

Sztuka

Nie rezygnując z tego, co ogólne, sztuka jest jednostkowa i niepowtarzalna. Uczestnicząc w sztuce, mamy więc szansę nawiązania kontaktu z dwiema naraz cechami własnego gatunku: jego powtarzalnością i jego niepowtarzalnością, zmiennością i tożsamością. Akt twórczy jednoczy je i daje nam się poznać jako całość.