A A A

Sokrates

Człowiekiem, który przeciwstawił się relatywizmowi sofistów, wyrażając przekonanie, że wartości istnieją obiektywnie i że cnota jest wiedzą, był ,,(...) jeden z najdziwniejszych ludzi, jakich spamiętała historia, charakter rzadkiej mocy i wielkości — Ateńczyk Sokrates"

Nie pozostały po nim żadne pisma. Także to, co wiemy o Sokratesie, zawdzięczamy trzem literackim portretom filozofa, sporządzonym przez Arystofanesa, Platona i Ksenofonta. Bardzo się te wizerunki od siebie różnią. Arystofanes przedstawił Sokratesa jako przebiegłego sofistę, a nawet zbrodniarza, Ksenofont ukazał Sokratesa obywatela, wzór cnót, Platon zaś, którego relacje są niewątpliwie najobszerniejsze, pozostawił portret wielkiego, głębokiego myśliciela. Rekonstrukcja wizerunku historycznego Sokratesa jest więc niebywale trudna, zwłaszcza że temu niezwykłemu człowiekowi każde nieomal stulecie przysparzało nowych portretów. To, co napisano o filozofie, stanowi samo w sobie zjawisko bardzo ciekawe. Profesor Adam Krokiewicz tak pisał w swoich „Uwagach wstępnych" do książki o Sokratesie: „Na ogół powiedzieć można, że Sokrates stał się z biegiem czasu idealnym mędrcem przeszłości, w którym późniejsze pokolenia wciąż rozpoznawały jakby rzecznika swoich doraźnych tęsknot tudzież osiągnięć filozoficznych. W czasach starożytnych uchodził Sokrates za patrona platoników, cyników, stoików, sceptyków i nawet chrześcijan, a w czasach nowszych za pioniera Oświecenia; deizmu, krytycyzmu, indywidualizmu i innych prądów umysłowych".