A A A

Rys biograficzny

Arystoteles urodził się w Stagirze. Jego ojciec Nikomachos był lekarzem króla Macedonii. Ten fakt biografowie często podkreślają, uważając go za rzecz znaczącą dla ukształtowania się późniejszych zainteresowań przyrodniczych Arystotelesa. Kiedy Arystoteles miał siedemnaście lat, wstąpił do Platońskiej Akademii Przebywał w niej aż do roku 348, to znaczy do śmierci Platona. Opuściwszy Akademię, opuścił i Ateny; udał się do Assos (Azja Mniejsza), tam ożenił się z Pytias. Od 345 do 343 roku nauczał w Mitylenie na wyspie Lesbos, a od 342 roku zajął się wychowaniem Aleksandra, zwanego później Wielkim, syna króla Macedonii Filipa. Aleksander pobierał nauki u Arystotelesa około trzech lat. Zaprzyjaźnił się wówczas ze swym nauczycielem. W 336 roku, po gwałtownej śmierci ojca, Aleksander objął - rządy w Macedonii i umocnił jej dominację w Europie. W tym samym czasie Arystoteles wrócił do Aten i założył własną szkołę filozoficzną — Liceum (Lykeion).

Kiedy liczący dwadzieścia dwa lata Aleksander wyruszył na podbój Azji, jego preceptor skromnie zaczynał swoje owocne nauczanie w ateńskim Liceum. Początkowo była to kryta aleja — peripatos. Po tej alei przechadzał się nauczając Arystoteles. Stąd często szkołę Arystotelesa zwie się perypatetycką, a uczniów i wykładowców Liceum — perypatetykami. Dzięki opiece * rosnącego w potęgę Aleksandra rozbudowano znacznie szkołę. Powstała biblioteka, a także pierwsze w swoim rodzaju muzeum naturalne, to jest miejsce, gdzie Arystoteles gromadził nadsyłane mu przez Aleksandra okazy fauny i flory z odległych, krajów. Aleksander żył trzydzieści dwa lata i osiem miesięcy. Zmarł w Babilonie. I wtedy w Grecji wybuchło powstanie antymacedońskie. Przyjaciołom Aleksandra trudno było żyć w Atenach. Arystoteles, zagrożony procesem, uciekł na wyspę Eubea, gdzie po dwóch latach umarł.