A A A

Racje chrześcijańskie

Zabieg spędzania płodu nie jest szczególnie szatańskim wynalazkiem naszych czasów. Bywał wykonywany we wszystkich epokach. I — jak tego dowodzi sama dostojna przysięga Hipokratesa — problem udziału lekarza w takim zabiegu wzbudzał zawsze kontrowersje. Jeśli więc obecnie dostrzega się szczególnie pilną potrzebę wprowadzenia ograniczeń czy zakazów, to nie znaczy, że podejmuje się walkę z postępem.

Zalegalizowanie przez wiele państw usuwania ciąży powoduje, że warunkiem życia dziecka staje się wola matki. Chrześcijanie uważają, iż sytuacja taka jest z moralnego punktu widzenia nie do przyjęcia. Teologia moralna stara się o wytworzenie w społeczności ludzi wierzących, przede wszystkim wśród wierzących lekarzy, postawy zdecydowanego sprzeciwu wobec tak rozpowszechnionego zabiegu. W Konstytucji duszpasterskiej Soboru Watykańskiego potępiono przerywanie ciąży: „Należy z największą troską ochraniać życie od samego jego poczęcia; spędzanie płodu, jak i dzieciobójstwo są okropnymi przestępstwami". Nie znaczy to jednak, że powyższe kategoryczne stanowisko jest połączone z niedostrzeganiem przemian obyczajowych i — szerzej rzecz ujmując — społecznych (w tym problemu gwałtownego przyrostu naturalnego), jakie mają obecnie miejsce na świecie.