A A A

Pytanie o normy

Można bowiem w następujący sposób postawić pytanie zasadnicze dla całej tej dziedziny wiedzy: Czy normy funkcjonują w interesie jednostki, czy stanowią niezbędny element życia społecznego? I wydaje się, że odpowiedź może być taka: norma moralna jednoczy interesy jednostki i społeczeństwa, a jednoczy je poprzez konstytuowanie się wartości.

Tu chcę zaproponować Czytelnikowi zastanowienie się nad tym, czym jest wartość.