A A A

Poszukiwanie wiedzy

Poszukiwanie wiedzy o sensie naszego życia musi być jednak bardziej wewnętrzne. Konstytuować się musi nie tylko poza nami, ale także w nas. Stąd konieczność autorefleksji. Autorefleksja zaś dotyczy na ogół tego, co najbardziej nas określa — kontaktu z innymi ludźmi i naszego rzeczywistego w tym kontakcie udziału. Określenie siebie, i to nie tylko opisowe, ale także postulatywne: wiedza o tym, jacy jesteśmy, jacy chcieliśmy być, jacy powinniśmy być, co dajemy ludziom i czego od nich wymagamy — to być może jeden z najistotniejszych etapów w kształtowaniu rzeczywiście odpowiedzialnej postawy życiowej, postawy opartej już nie na normach przyjmowanych dla wygody czy dla bycia akceptowanym.

Ten typ poznania siebie — poznania prowadzącego do ukształtowania wedle wybranych wartości postawy życiowej — ma dwa źródła: jednym jest etyka, drugim psychologia. Tradycja łączyła je często w filozofię życia, bliższą często etyce niż psychologii. Wielki udział w takim właśnie ukształtowaniu filozofii życia w naszej, to jest europejskiej kulturze ma kilka zasadniczych założeń dotyczących istoty czy też natury człowieka.