A A A

Podstawowa treść moralna

Mamy więc przy wszystkich odrębnościach i wyłomach w normie „Nie zabijaj" jakąś podstawową, zasadniczą treść moralną, która czyni nas odpowiedzialnymi za naruszanie prawa drugiego człowieka do istnienia.

Jak więc widać, prawda o zróżnicowaniu norm moralnych, o tym, że nie mają one ogólnoludzkiego charakteru, musi być uzupełniona przeciwstawnym na pozór poglądem o bezwzględnym obowiązywaniu tych norm, jeśli chcemy zrozumieć problem moralności ludzkiej w całym jego zawiłym i niespójnym logicznie kształcie.