A A A

Odstępstwa

Uznawane powszechnie odstępstwa od normy „Nie zabijaj" są więc wprawdzie łatwo dostrzegalne, ale są także przedmiotem nieustającej dyskusji. Pierwsze odstępstwo to uznawanie prawa do samobójstwa, drugie to usprawiedliwienie zabójstwa w obronie własnej, trzecie to zabijanie na wojnie, czwarte to, (uznawane już bez porównania rzadziej) zabójstwo z litości, czyli eutanazja, piąte to prawo do przerywania ciąży, szóste w końcu to obowiązująca jeszcze ciągle w prawodawstwie wielu krajów kara śmierci. Wrócę do tego zagadnienia w drugiej części książki, w której będę się zajmowała problemem śmierci. W powyższej, nader pobieżnej analizie chciałam tylko zarysować jedną z zasadniczych spraw w nauce o moralności — sprawę funkcjonowania norm moralnych.