A A A

O dojrzałości

Słowo „dojrzałość" znaczy wiele. Zawiera treści niepodważalnie obiektywne. Dojrzałością nazywa się pewien stan żyjącego organizmu rośliny, zwierzęcia czy człowieka. Na ogół za istotę dojrzałą uznaje się taką, która zdolna jest do prokreacji. Ale zauważmy, że dojrzały owoc to po prostu owoc nadający się do zjedzenia. Można być zatem dojrzałym do czegoś, czyli mówiąc prościej — nadawać się do odegrania określonej roli. Stosunkowo łatwo ocenić dojrzałość do czegoś w sensie biologicznym czy materialnym. Nie to jednak stanowi przedmiot mojego zainteresowania,. nie to jest treścią tego rozdziału.