A A A

Niepokalane poczęcie

Dogmat o niepokalanym poczęciu został ostatecznie uznany stosunkowo późno — dopiero w XIX wieku. Sądzę, że to rozstrzygnięcie problemu praw ojcowskich św. Józefa na jego niekorzyść jest dowodem całkowitej klęski helleńskiego sposobu wartościowania, jest przypieczętowaniem ustanowienia zupełnie odmiennej hierarchii wartości. Dociekania eschatologiczne i dociekania dotyczące momentu, kiedy dusza i ciało łączą się w tę swoistą całość, jaką jest człowiek, przedstawiają wreszcie życie jako wartość samodzielną, a przy tym bardzo istotną z racji swego boskiego pochodzenia. Kwestie dotyczące wolności i godności istnienia stają się wobec samego istnienia całkowicie podrzędne. Narodziny są właśnie czymś dobrym same przez się — jako niemal realizacja łaski boskiej. Za to problem utraty życia nabiera zupełnie innego znaczenia.