A A A

Niemożność odpowiedzi

Mimo wielowiekowej tradycji nie znajdziemy tam jednak pełnej odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co człowieka określa: nie znamy do dziś istoty i funkcji bioprądów w organizmie ludzkim, niewiele wiemy o wpływie kosmosu na historię ludzkości, a i siły psy-chiczne człowieka są niezmiennie zagadkowe. Może więc badania naukowe są właściwym terenem poszukiwań? Może właśnie z rozwojem nauki powinniśmy wiązać największe nadzieje na znalezienie odpowiedzi na pytania fundamentalne?

Nie jest jednak tak, aby człowiek mógł poznawać wyłącznie rozumem, aby mógł poznając wyzbyć się emocjonalnego nastawienia; nie da się zresztą całej rzeczywistości ująć w racjonalne schematy.