A A A

Moralność

Moralność jest zjawiskiem społecznym i tak jak wszystkie zjawiska społeczne się zmienia. Nauka o moralności — tak jak sama moralność — zmienia się także. Gdyby założyć, że teraźniejszemu jej kształtowi przy-sługuje przywilej samowystarczalności, to świadczyłoby to o nader powierzchownym podejściu do sprawy. Po prostu nie można sobie wyobrazić uczciwego poznania bez pewnej skali porównawczej. Jeśli Czytelnik śledząc historię etyki skonstatuje, iż jest tak, jak sądził Machiavelli, że „w czasie jest przynajmniej jedna rzecz niezmienna — człowiek", to także przybędzie w jego świadomości ważne przekonanie.

Myślę jednak, że nie da się rozumieć ludzi, ograniczając się do obserwowania ich doraźnych reakcji. Na podstawie takiej obserwacji nie można sobie nawet od-powiedzieć na pytanie: Kim są ci ludzie w chwili, gdy ich widzimy? Toteż poświęcenie połowy tej książki historii wypływa nie z mojego braku zaufania do jednorazowych doświadczeń, ale z przekonania, że nawet ich samych nie da się interpretować bez szerszego kontekstu. Ponadto sądzę, że teraźniejszość może być rozumiana tylko poprzez przeszłość.