A A A

Mój cel

Aby jednak uzupełnić te przekonania, dodam, że teraźniejszość z kolei tłumaczy nam przeszłość. Dlatego też drugą część książki poświęcam na całkowicie już współczesne, a nawet potoczne rozważania dotyczące tego, jakie problemy moralne w różnych chwilach naszego życia dotyczą nas najbardziej. Chciałabym wyrwać ewentualnego Czytelnika z codzienności i namówić go do przemyślenia podstawowych spraw własnego życia, a w każdym razie spraw związanych z wartościami teraźniejszymi, zwłaszcza że cechą teraźniejszości jest przemijanie. Chcę zwrócić uwagę na trwające od narodzin do śmierci, wymagające świadomego wysiłku stwarzanie siebie. Jego cel i kierunek wyznaczają wartości.

Chciałabym, aby książka stała się pomocą dla tych, którzy — jak powiada Leśmian — „(...) są dla siebie eksperymentem, zadaniem do rozwiązania i rozchwiani na tysiące przypuszczeń i domysłów dążą do tego, aby na nowo stać się sobą".