A A A

Ideał życia pogodnego i statecznego

Demokryt uważał, że żywy człowiek składa się z duszy (psyche) i ciała (soma). Przy czym ciało mające siłę fizyczną jest „okryciem" duszy, która posiada inteligencję i umysł. Mówiąc o stosunku duszy i ciała, Demokryt podkreśla, że większą wagę powinien człowiek przywiązywać do spraw duszy, „albowiem doskonałość duszy wyrównuje wady jej okrycia, podczas gdy bezrozumna siła okrycia zgoła nie polepsza duszy". Piękno ciała ma zdaniem filozofa zwierzęce piętno, jeżeli w głębi nie ma umysłu. Ale posiadając wszystkie te przewagi, dusza staje się niejako odpowiedzialna za ciało. A wyrządza ciału nasza dusza liczne krzywdy, na przykład pijaństwem, rozpustą i w ogóle brakiem dozoru. Ciało zaś jest narzędziem duszy i dlatego dusza człowieka rozumnego dba o jego ciało.