A A A

Etyka ludzi przeciętnych

Niemniej jednak etyka Demokryta przeznaczona była nie tylko dla tych, którzy przeżywają momenty tajemniczego natchnienia, ale dla ludzi całkiem przeciętnych. Po pierwsze bowiem, nakazem moralnym jest wedle tego filozofa postępowanie podług praw rozumu. Człowiek ma obowiązki wobec siebie tak samo jak wobec innych.. Obowiązki wobec własnej duszy są tu obowiązkami szczególnie ważkimi. Dbanie o układ duszy, harmonijność jej ruchów realizuje się poprzez kształcenie się i doskonalenie.

Celem ludzkiego życia jest eutymia. Diogenes Laertios pisał: „Według Demokryta doskonałym celem jest eutymia, która wcale nie jest tożsama z przyjemnością (...). Eutymia sprawia, że dusza żyje pogodnie i statecznie, nie popadając w zamęt ani z powodu strachu żadnego, ani z powodu zabobonnego lęku przed bogami, ani z powodu jakiegoś innego afektu. Demokryt nazywa ową eutymię także eusto i wielu jeszcze innymi wyrazami".