A A A

Etyka kontra prawo

Etyk powie, że jeśli ktoś metodami widocznymi lub niewidocznymi spowoduje śmierć drugiego, to jest to zabójstwo. Prawnik powie, że postępowanie zabójcy musi być stwierdzalne, natomiast intencja sprawcy nie jest warunkiem zabójstwa, albowiem prawo odróżnia zabójstwo umyślne i nieumyślne W dalszych rozdziałach książki będę omawiała obszerniej zagadnienie spowodowania czyjejś śmierci przez zaniechanie udzielenia pomocy. Są to bowiem istotne problemy etyki zawodowej lekarzy, a takżepewne problemy z pogranicza etyki i polityki. W każdym razie stanowią one niewątpliwie ważkie problemy moralne, trudne do uchwycenia w kategoriach prawnych.