A A A

Definicja moralności

Wróćmy jednak do zasadniczego przedsięwzięcia tego wprowadzenia, czyli do definicji moralności. Otóż istnieje pogląd, wedle którego najpełniejszą definicją moralności jest historia etyki. Greckie słowo „etyka" oznaczało naukę o postępowaniu, a także o tym, jak powstają oceny i jak z ocen wywodzą się normy. Etyka nie ustala ocen i norm, które obowiązują ludzkie zbiorowości. Etyka to z jednej strony — czysta nauka, teoria ocen i norm, z drugiej zaś — nauka stosowana, którą można by nazwać techniką dobrego działania, a więc działania zgodnego z oceną moralną.