A A A

Człowieczeństwo Chrystusa

Człowieczeństwo Chrystusa jest niezbywalnym elementem religii chrześcijańskiej. Jako człowiek zaś Chrystus jest istotą zrodzoną przez kobietę. I tu pojawia się drastyczny problem zapłodnienia Chrystusowej Matki. Tu właśnie świętość w swoim szczególnym — chrześcijańskim — wydaniu wypiera wszelką naturalność. Oto dogmat o niepokalanym poczęciu staje się fundamentem nowego spojrzenia na narodziny, czyniąc z nich samodzielny przedmiot kultu; samodzielny, albowiem oderwany od spraw cielesnych. Zwiastowanie zastępuje zapłodnienie, a poród z bolesnej kary za grzechy staje się niezaprzeczalną zasługą i zapewnia kobiecie niejako stałe miejsce w odkupieniu grzechów ludzkości. W tym ujęciu, które wydaje się już mieć bezpośredni związek ze współczesnymi dyskusjami na tematy prokreacyjne, zmienia się zupełnie wartość, jaką jest życie ludzkie. Albowiem właśnie fakt jego zaistnienia przesuwa się z początku materialnego w obręb spraw wiecznych.