A A A

Cel książki

W książeczce tej będę się starała pokazać między innymi, jak kształtuje się indywidualny profil wartości, czyli jak utrwala się nasz psychiczny punkt odniesienia wobec zastanej sytuacji kulturowej w dziedzinie ocen i norm.

Psycholog prof. Kazimierz Dąbrowski podkreślał często, że rozwój człowieka zawiera w sobie osobniczy rozwój moralności. Z tego właśnie procesu wyrastają trwałe wartości moralne w kulturze, wartości, na których opierają się normy i które stanowią podstawę ocen.