A A A

Bibliografia Arystotelesa

Wielki filozof pozostawił po sobie obfitość dzieł fundamentalnych dla rozmaitych dziedzin ludzkiej wiedzy. Nie będę tu drobiazgowo omawiała dorobku Arystotelesa, powiem tylko, że zostały po nim traktaty z dziedziny logiki, fizyki, astronomii, zoologii, polityki, retoryki, traktat psychologiczny O duszy, traktat O pieniądzu, jak też Metafizyka. Ponadto — i to nas będzie tu szczególnie interesowało — zostały po Arystotelesie trzy dzieła etyczne: Etyka eudemejska, Etyka nikomachejska i Etyka wielka.