A A A

BARBARA CZERSKA

BARBARA CZERSKA (ur. 1950) jest z wykształcenia filologiem i filozofem. Doktoryzowała się na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1977 r. pracuje w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w Katedrze Socjologii i Historii Myśli Społecznej. Prowadzi także zajęcia ze studentami tej uczelni. Praca nauczyciela akademickiego jest kolejnym etapem kariery nauczycielskiej, którą autorka Poznawania wartości rozpoczęła w 1970 r.

Barbarę Czerską interesuje głównie etyka, a zwłaszcza historia etyki. Z tej dziedziny ma w swym dorobku zarówno artykuły naukowe, jak i publicystyczne. Od 1976 r. współpracuje z Polskim Radiem — zajmuje się zagadnieniami związanymi z moralnością w życiu codziennym, popularyzuje problematykę filozoficzną.