A A A

Arystoteles - etyka istoty społecznej

Pokazując rozmaitość problematyki moralnej nie sposób uniknąć wrażenia, że rozmaitość taka jest zagrożeniem dla jasnego i wyrazistego postrzegania tych spraw. Już w IV wieku p.n.e. pojawiła się potrzeba systematyzacji — uporządkowanego widzenia kwestii moralnych w kontekście innych problemów filozoficznych, jak też w odniesieniu do spraw życia praktycznego.

Za symbol niemal takiego uporządkowanego widzenia wszelkiej wiedzy uchodzić może Arystoteles. Żył on w latach 384—322 p.n.e. Jego poglądy etyczne są fragmentem dorobku mającego fundamentalne znaczenie całej kultury europejskiej.